शहिदनगर नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाईटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

शहिदनगर नगरपालिकामा खुल्ला दिसा मुक्त कार्यक्रम अन्तिम चरणमा साथै असार १० गते खुल्ला दिसा मुक्त घाेषणा गर्ने ।