शहिदनगर नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाईटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

श्री राम रतन पासमान

Image: 
Elected or Staff: 
Elected Official
गृह पृष्ठमा देखाउनुहोस्: 
फोन: 
९८२३१७९७२०