शहिदनगर नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाईटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

सम्पुर्ण शहिदनगर नगरपालिका वासि द्वारा हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।