शहिदनगर नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाईटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

शहिदनगर नगरपालिकामा जिल्ला फुटबल मैच २०७६।०२।२७ गते देखी शुरु ।