शहिदनगर नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाईटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

१ नं वडा कार्यालय (बालाबाखर)

Ward Contact Number: 
9844021745