शहिदनगर नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाईटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री नन्द कुमार झा लेखा अधिकृत
श्री राम किशाेर महताे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत