शहिदनगर नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाईटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री लाेक बहादुर नेपाली लेखापाल
श्री नन्द कुमार झा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत