शहिदनगर नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाईटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

शहिदनगर नगरपालिकामा विपद व्यवस्थापनकाे बैठक बसी विपद समस्याहरु माथि छलफल गर्दै ।