FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहकारी दर्ता गर्ने कार्यविधि ७७/७८ 05/03/2021 - 02:18 PDF icon सहकारी दर्ता गर्ने कार्यविधि Setting.pdf
लैंगिक हिंसा सम्बोधनका लागि प्रेषणाप्रणाली सम्बन्धि २०७७ ७७/७८ 05/03/2021 - 02:17 PDF icon लैङ्गिक हिंसासम्बाोधनका लागि प्रेषणाप्रणाली सम्बन्धी 2077.pdf
लैंगिक हिंसा निबारण कोष सम्बन्धि कार्यविधि ७७/७८ 05/03/2021 - 02:14 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारणा कोष.pdf
अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/03/2021 - 02:09 PDF icon अपा‌ङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७7 Setting.pdf
शहिदनगर नगरपालिका विनियोजन एन ७७/७८ 04/05/2021 - 13:02 PDF icon विनियोजन ऐन 2077-10-13.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्याविधि ७६/७७ 10/15/2020 - 13:34 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
स्थानिय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि । ७६/७७ 10/15/2020 - 13:32 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि.pdf
शहिदनगर नगरपालि का सवारी साधन संचालन गाडिहरुको कार्यविधि । ७६/७७ 10/15/2020 - 13:29 PDF icon सावारी साधन संचालन गाडिहरुको कार्यविधि.pdf
विधालय भौतिक पुर्वाधार ७६/७७ 10/15/2020 - 13:26 PDF icon विद्यालय भौतिक पुर्वाधार.pdf
न्यायिक समितीले उजुरीको कारवाही कार्यविधि विधेयक । ७६/७७ 10/15/2020 - 13:24 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही विधेयक.pdf

Pages