FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शहिदनगर नगरपालिका नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/15/2020 - 13:07 PDF icon नगरपालिका नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
शहिदनगर नगरपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र सम्बन्धि । ७६/७७ 10/15/2020 - 12:44 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि Final.pdf
शहिदनगर नगरपालिकाको उपभोक्ता समितीको राजपत्र ७६/७७ 10/15/2020 - 12:41 PDF icon उपभोक्ता समिति.pdf
शहिदनगर नगरपालिकाको अनुगमन मुल्याङ्कन कार्याविधि ७६/७७ 10/15/2020 - 12:39 PDF icon अनुगमन मुल्याङ्कन कार्यविधि.pdf
शहिदनगर नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७४/०७५ ७४/७५ 01/28/2019 - 11:06 PDF icon शहिदनगर नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७४-०७५.pdf
शहिदनगर नगरपालिका आर्थक एेन ०७४/०७५ ७४/७५ 01/28/2019 - 10:54 PDF icon शहिदनगर नगरपालिका आर्थक एेन ०७४-०७५.pdf

Pages