FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शहिदनगर नगरपालिका विनियोजन एन ७७/७८ 04/05/2021 - 13:02 PDF icon विनियोजन ऐन 2077-10-13.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्याविधि ७६/७७ 10/15/2020 - 13:34 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
स्थानिय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि । ७६/७७ 10/15/2020 - 13:32 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि.pdf
शहिदनगर नगरपालि का सवारी साधन संचालन गाडिहरुको कार्यविधि । ७६/७७ 10/15/2020 - 13:29 PDF icon सावारी साधन संचालन गाडिहरुको कार्यविधि.pdf
विधालय भौतिक पुर्वाधार ७६/७७ 10/15/2020 - 13:26 PDF icon विद्यालय भौतिक पुर्वाधार.pdf
न्यायिक समितीले उजुरीको कारवाही कार्यविधि विधेयक । ७६/७७ 10/15/2020 - 13:24 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही विधेयक.pdf
शहिदनगर नगरपालिका नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/15/2020 - 13:07 PDF icon नगरपालिका नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
शहिदनगर नगरपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र सम्बन्धि । ७६/७७ 10/15/2020 - 12:44 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि Final.pdf
शहिदनगर नगरपालिकाको उपभोक्ता समितीको राजपत्र ७६/७७ 10/15/2020 - 12:41 PDF icon उपभोक्ता समिति.pdf
शहिदनगर नगरपालिकाको अनुगमन मुल्याङ्कन कार्याविधि ७६/७७ 10/15/2020 - 12:39 PDF icon अनुगमन मुल्याङ्कन कार्यविधि.pdf

Pages