FAQs Complain Problems

बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियानमा कान्छो मेयर उदय कुमार वरवरीया यादव ले नगरका दलित तथा विपन्न परीवारका बालवालीका हरुलार्इ ब्याग लगायत अन्य शैक्षीक सामग्रीहरु बाँडदै ।