FAQs Complain Problems

तपाईलाई हाम्रो नगरपालिकाको वेवसाईट कस्तो लाग्यो ?

राम्रो
40% (34 votes)
नराम्रो
7% (6 votes)
धेरै राम्रो
35% (30 votes)
सुधारनु पर्ने
19% (16 votes)
Total votes: 86