FAQs Complain Problems

तपाईलाई हाम्रो नगरपालिकाको वेवसाईट कस्तो लाग्यो ?

राम्रो
40% (38 votes)
नराम्रो
7% (7 votes)
धेरै राम्रो
34% (33 votes)
सुधारनु पर्ने
19% (18 votes)
Total votes: 96