FAQs Complain Problems

समाचार

शहिदनगर नगरपालिकामा तेस्रो नगर सभाको तस्विर

Read More

शहिदनगर नगरपालिकामा चौथो नगर सभाको तस्विर.

Read More

व्यक्तिगत घटना दर्ताको सन्देशमुलक स्टिकर ।

Read More

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के-के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने) ।
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो ।
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो कार्ड)को प्रतिलिपि, १६ बर्ष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि ।

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9851240669
नगर उप प्रमुख
९८५४०२९७६८
१ नं. वडा अध्यक्ष
९८४४०२१७४५
२ नं.वडा अध्यक्ष
९८१२१८४७९५
३ नं. वडा अध्यक्ष
९८०७८१५०८६
४ नं.वडा अध्यक्ष
९८५४०२८९८०
५ नं. वडा अध्यक्ष
९८२३१७९७२०
६ नं. वडा अध्यक्ष
९८०४८१६०५८
७ नं. वडा अध्यक्ष
९८१५८५४५७३
८ नं. वडा अध्यक्ष
९८०७८४४४००
९ नं. वडा अध्यक्ष
९८१५८४८१७३

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
शाखा अधिकृत
कम्प्युटर अपरेटर
कम्प्युटर अपरेटर